Technologia

Społeczna odpowiedzialność Nestlé. Publikacja Raportu ?Tworzenie Wspólnej Wartości 2010?

Społeczna odpowiedzialność Nestlé. Publikacja Raportu ?Tworzenie Wspólnej Wartości 2010?
Firma Nestlé opublikowała kolejny globalny raport z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – „Creating Shared Value Report 2010” („Tworzenie Wspólnej Wartości – Raport za 2010 rok”). Przewodnim tematem tegorocznej publikacji jest wpływ aktywności biznesowej Nestlé na rozwój obszarów wiejskich, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Szczegółowe informacje oraz dokument do pobrania dostępne są na stronie www.nestle.com w zakładce Creating Shared Value.Raport „Tworzenie Wspólnej Wartości” jest publikowany co roku łącznie z Raportem Finansowym Nestlé. Tegoroczne wydanie koncentruje się na roli, jaką fabryki Nestlé działające w różnych rejonach świata, odegrały w tak ważnych obszarach, jak rozwój i edukacja społeczności lokalnych oraz rozbudowa miejscowej infrastruktury, w tym między innymi dróg czy oczyszczalni ścieków.„Poprzez tworzenie wspólnej wartości
Firma Nestlé opublikowała kolejny globalny raport z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu „Creating Shared Value Report 2010” („Tworzenie Wspólnej Wartości – Raport za 2010 rok”). Przewodnim tematem tegorocznej publikacji jest wpływ aktywności biznesowej Nestlé na rozwój obszarów wiejskich, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Szczegółowe informacje oraz dokument do pobrania dostępne są na stronie www.nestle.com w zakładce Creating Shared Value.

Raport „Tworzenie Wspólnej Wartości” jest publikowany co roku łącznie z Raportem Finansowym Nestlé. Tegoroczne wydanie koncentruje się na roli, jaką fabryki Nestlé działające w różnych rejonach świata, odegrały w tak ważnych obszarach, jak rozwój i edukacja społeczności lokalnych oraz rozbudowa miejscowej infrastruktury, w tym między innymi dróg czy oczyszczalni ścieków.

„Poprzez tworzenie wspólnej wartości dążymy do optymalnego wykorzystania realizowanych przez nas działań inwestycyjnych i budowanych relacji biznesowych na rzecz zapewnienia wielowymiarowych korzyści mieszkańcom krajów, w których działamy. W tym zakresie nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań. We współpracę z naszymi interesariuszami wpisujemy aktywności, dzięki którym możemy stale zwiększać nasz pozytywny wpływ na kluczowe dla nas dziedziny, którymi są: żywienie, woda i rozwój obszarów wiejskich. Efektami naszych działań dzielimy się z Państwem w wydanym właśnie raporcie. Gorąco zachęcam do lektury!” – powiedziała Małgorzata Szlendak, CA & PR Manager, Nestlé Polska S.A.

Raport „Tworzenie Wspólnej Wartości 2010” jest po raz pierwszy wzbogacony o ilościowe badanie obejmujące wszystkie 443 fabryki Nestlé na świecie. Pozwala ono realnie oszacować długofalowy wpływ prowadzonej przez firmę działalności biznesowej na społeczności lokalne. Z zebranych danych wynika, że wkład Nestlé na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przejawia się w dwojaki sposób:

  • poprzez inwestowanie w fabryki
  • poprzez wzmacnianie powiązań pomiędzy rolnikami a rynkiem zbytu.
Raport podkreśla także zasięg działalności Nestlé, w którą zaangażowanych jest już ponad 25 milionów osób na całym świecie. Są to zarówno pracownicy, jak i dostawcy oraz odbiorcy produktów Nestlé. Wielu spośród nich korzysta ze wsparcia finansowego firmy. Tylko w samym 2010 roku Nestlé przeznaczyło ponad 45 milionów dolarów na pożyczki dla rolników. Do kluczowych programów realizowanych przez Nestlé w minionym roku należą: „The Cocoa Plan” oraz „The Nescafé Plan” obejmujące wsparcie rejonów uprawnych kakao i kawy. Planowane w tym zakresie inwestycje – zarówno w rozwój upraw, jak i współpracę z rolnikami – do 2020 roku pochłoną łącznie ponad 600 milionów franków szwajcarskich.

Publikacja raportów „Tworzenie Wspólnej Wartości” jest jednym z elementów realizacji strategii prowadzenia odpowiedzialnego biznesu przez Nestlé. Coroczny raport stanowi podsumowanie zaangażowania firmy na rzecz rozwoju tzw. łańcucha wartości. Zgodnie z jego założeniem Nestlé – poprzez swoją aktywność biznesową – buduje długofalową wartość dla akcjonariuszy, interesariuszy oraz społeczeństwa.

Od 2007 roku raporty CSV przygotowywane są zamiennie: w jednym roku powstaje raport ogólny, obejmujący działalność firmy we wszystkich obszarach, w kolejnym raport tematyczny, odnoszący się do jednego z trzech kluczowych filarów społecznej aktywności Nestlé: wody, żywienia i rozwoju obszarów wiejskich.

Źródło Nestlé Polska S.A.. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Władysław Brzeski w zarządzie RICS Polska

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy