Technologia

Polska w Europie – konferencja LPIE

150 opiekunów Lokalnych Punktów Informacji Europejskiej (LPIE) uczestniczyło w dniach 29 - 30 marca w Konferencji LPIE, organizowanej przez Fundację Edukacji Ekonomicznej (Sekretariat Programu Interkl@sa) oraz Fundację F. Eberta.Ta dwudniowa konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, a także uczestnictwa w ciekawych wykładach i warsztatach tematycznych. Dla nauczycieli i bibliotekarzy, prowadzących punkty informacji, była to również niepowtarzalna okazja, by osobiście spotkać i zadać pytanie pani minister Danucie Huebner, ministrowi Lechowi Nikolskiemu, czy senator RP Grażynie Staniszewskiej. Drugi dzień Konferencji, w Sali Kolumnowej Sejmu RP, w obecności przedstawicieli mediów, rozpoczęła Koordynator Programu Interkl@sa pani senator Grażyna Staniszewska, która odczytała list od Marszałka Sejmu RP Marka Borowskiego do uczestników Konferencji. Marszałek podkreślał w swym liście ważną rolę punktów informacji europejskiej, stwierdzając, że punkty wywiązują się ze swojego zadania \"znakomicie, docierając z informacją także do wiejskich szkół i bibliotek oraz łącząc edukację z budowaniem społeczeństwa
150 opiekunów Lokalnych Punktów Informacji Europejskiej (LPIE) uczestniczyło w dniach 29 - 30 marca w Konferencji LPIE, organizowanej przez Fundację Edukacji Ekonomicznej (Sekretariat Programu Interkl@sa) oraz Fundację F. Eberta.

Ta dwudniowa konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, a także uczestnictwa w ciekawych wykładach i warsztatach tematycznych.


Dla nauczycieli i bibliotekarzy, prowadzących punkty informacji, była to również niepowtarzalna okazja, by osobiście spotkać i zadać pytanie pani minister Danucie Huebner, ministrowi Lechowi Nikolskiemu, czy senator RP Grażynie Staniszewskiej.

Drugi dzień Konferencji, w Sali Kolumnowej Sejmu RP, w obecności przedstawicieli mediów, rozpoczęła Koordynator Programu Interkl@sa pani senator Grażyna Staniszewska, która odczytała list od Marszałka Sejmu RP Marka Borowskiego do uczestników Konferencji. Marszałek podkreślał w swym liście ważną rolę punktów informacji europejskiej, stwierdzając, że punkty wywiązują się ze swojego zadania \"znakomicie, docierając z informacją także do wiejskich szkół i bibliotek oraz łącząc edukację z budowaniem społeczeństwa informacyjnego.\"

Przypomnijmy, że Lokalne Punkty Informacji Europejskiej powstają z inicjatywy Interkl@sy już od 3 lat. Obecnie działa ich w całej Polsce 370.

Pani Minister Huebner w swoim wystąpieniu \"Koszty i korzyści członkostwa Polski w UE\" zwróciła uwagę na fakt, że proces integracji rozpoczął się już na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych - od 13 lat postępuje proces otwierania się społeczeństw - nie tylko w sferze gospodarczej, ale i w obszarach kultury i nauki. Pani Minister podkreśliła, że oczekiwane obecnie rozszerzenie UE, będzie pierwszym, które wpłynie na sam charakter UE, która, zdaniem pani minister Hubner, przestanie być \"klubem państw zamożnych\", a stanie się \"sposobem na współpracę, nowym sposobem na życie społeczeństw europejskich\".

Odpowiadając na pytania nauczycieli, pani minister zapowiedziała także, że UKiE pracuje nad nowym programem dla bibliotekarzy. Szczegóły poznamy za klika miesięcy.

Następnie pani Brigitte Parry (European Schoolnet) przedstawiła zakres działania organizacji the European Schoolnet, podając konkretne przykłady programów europejskich, w których mogą uczestniczyć polskie szkoły. Przedstawiła ona także wyniki akcji \"Dzień Wiosny w Europie\" - do której przyłączyło się 5 501 szkół z całej Europy, w tym 491 z Polski. Pani Parry podkreśliła rolę Interkl@sy (reprezentanta Polski w Europen Schoolnet) jako \"pośrednika\" między edukacją europejską a polską.

Na zakończenie konferencji Witold Sartorius (Fundacja Edukacji Ekonomicznej) dokonał podsumowania warsztatów tematycznych, które odbyły się poprzedniego dnia. W warsztatach uczestniczyli eksperci z UKiE, MENiS, Fundacji Edukacji Ekonomicznej oraz Fundacji F. Eberta, gościem pierwszego dnia Konferencji był także minister Lech Nikolski, który przybliżył opiekunom LPIE rządowe plany w zakresie informowania o UE.

Nadrzędnym celem konferencji była debata nad rolą Polski w zjednoczonej Europie oraz wymiana doświadczeń Opiekunów Lokalnych Punktów Informacji Europejskiej. Przed referendum akcesyjnym Opiekunów LPIE czeka okres szczególnie intensywnej pracy, natomiast podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, że rola punktów informacji europejskiej nie skończy się po referendum. Wręcz przeciwnie - będą one mieć coraz więcej zadań i nowych wyzwań. Na październik zaplanowano już kolejną konferencję LPIE

Projekt Punkty Informacji Europejskiej wykorzystuje już istniejącą i szybko rozbudowywaną infrastrukturę szkolnych pracowni komputerowych do rozpowszechniania rzetelnych informacji na temat Unii Europejskiej na poziomie lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. W obecnej chwili działa już 370 Lokalnych Punktów Informacji Europejskiej. Do końca czerwca 2003 powstanie ich ok. 400, a docelowo 2 500!

W wybranych szkołach i innych placówkach użyteczności publicznej (np. bibliotekach), w ścisłej współpracy z samorządem lokalnym, powstają Punkty Informacji Europejskiej, w których kompetentni (odpowiednio przeszkoleni) nauczyciele/bibliotekarze będą dostarczać informacji w tematyce związanej z UE i przyszłym członkostwem Polski w UE. W ramach szkolenia w Fundacji Edukacji Ekonomicznej nauczą się oni, w jaki sposób mogą uzupełniać i aktualizować swoją wiedzę o Unii Europejskiej za pomocą Internetu oraz jak należy zdobytą wiedzę udostępniać tak uczniom w procesie dydaktycznym, jak i zainteresowanym osobom z gminy (rolnikom, przedsiębiorcom, itp.) po zajęciach szkolnych.

Projekt jest realizowany przez Fundację Edukacji Ekonomicznej we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta, Delegaturą Komisji Europejskiej, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje: www.interklasa.pl
Źródło Fundacja - Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Zdradliwa klimatyzacja

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy