Technologia

PKO Bank Polski finansuje budowę hali widowiskowo-sportowej w Krakowie

PKO Bank Polski finansuje budowę hali widowiskowo-sportowej w Krakowie
Z miejscami dla ponad 15 tys. widzów, wysoka na 5 pięter, przygotowana m.in. do organizowania zawodów sportowych oraz wystaw i targów – tak ma wyglądać hala widowiskowo-sportowa w Krakowie, której budowa finansowana jest przez PKO Bank Polski. Wartość udzielonego kredytu wynosi 300 mln zł. To nie jedyne przedsięwzięcie realizowane przy udziale Banku przez sektor publiczny. Łączna wartość zaangażowania kredytowego PKO Banku Polskiego wobec klientów tego sektora na koniec 2010 roku wynosiła 3,405 mld zł.Najnowszy projekt dotyczy budowy hali widowiskowo-sportowej w Parku Lotników Polskich w krakowskiej dzielnicy Czyżyny. Wartość udzielonego przez PKO Bank Polski kredytu dla Agencji Rozwoju Miasta S.A. wynosi 300 mln zł, a jego spłata została rozłożona do końca 2027 roku. Hala będzie nowoczesnym obiektem mieszczącym ponad 15 tys. widzów, przystosowanym do rozgrywania zawodów sportowych w różnych dyscyplinach, m.in.: hokeju, jeździe figurowej na lodzie, lekkiej atletyce, koszykówce, siatkówce i piłce ręcznej. Będzie można w niej również organizować imprezy masowe, kongresy, koncerty oraz wystawy i targi. Oprócz hali głównej przewidywana jest budowa hali treningowej wraz z
Z miejscami dla ponad 15 tys. widzów, wysoka na 5 pięter, przygotowana m.in. do organizowania zawodów sportowych oraz wystaw i targów – tak ma wyglądać hala widowiskowo-sportowa w Krakowie, której budowa finansowana jest przez PKO Bank Polski. Wartość udzielonego kredytu wynosi 300 mln zł. To nie jedyne przedsięwzięcie realizowane przy udziale Banku przez sektor publiczny. Łączna wartość zaangażowania kredytowego PKO Banku Polskiego wobec klientów tego sektora na koniec 2010 roku wynosiła 3,405 mld zł.Najnowszy projekt dotyczy budowy hali widowiskowo-sportowej w Parku Lotników Polskich w krakowskiej dzielnicy Czyżyny. Wartość udzielonego przez PKO Bank Polski kredytu dla Agencji Rozwoju Miasta S.A. wynosi 300 mln zł, a jego spłata została rozłożona do końca 2027 roku. Hala będzie nowoczesnym obiektem mieszczącym ponad 15 tys. widzów, przystosowanym do rozgrywania zawodów sportowych w różnych dyscyplinach, m.in.: hokeju, jeździe figurowej na lodzie, lekkiej atletyce, koszykówce, siatkówce i piłce ręcznej. Będzie można w niej również organizować imprezy masowe, kongresy, koncerty oraz wystawy i targi. Oprócz hali głównej przewidywana jest budowa hali treningowej wraz z zapleczem i widownią dla 300 osób.– Jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty zależne od JST są znaczącym segmentem klientów Banku, którym oferujemy szeroką gamę produktów, w głównej mierze dotyczących pokrycia deficytu, spłaty wcześniejszych zobowiązań, a także inwestycji w infrastrukturę. W najbliższej przyszłości chcemy dążyć do dalszego rozwoju produktów i sposobów finansowania jak najlepiej odpowiadających na zmieniające się potrzeby sektora. Naszym priorytetem jest aktywne uczestnictwo we współfinansowaniu, przy udziale środków z UE, ważnych dla samorządów inwestycji realizowanych przez JST i podmioty z nimi powiązane, takich jak budowa i remonty dróg, kanalizacji, wodociągów czy też renowacja obszarów zabytkowych – mówi Jarosław Myjak, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.
A to już wiesz?  Andrzejki wierzenia i przesądy - jak wróżyć z fusów?
Projekt budynku przypomina ogromny latający spodek, a dzięki specjalnym systemom elektronicznym będzie mógł funkcjonować jak ogromny ekran z możliwością transmitowania dowolnych obrazów oraz wydarzeń rozgrywających się w hali. Realizacją projektu w zakresie przygotowania i prowadzenia inwestycji, budowy i zarządzania obiektu zajmuje się Agencja Rozwoju Miasta. Hala ma powstać do końca 2013 roku.To nie jedyne inwestycje realizowane przez JST, które powstają z finansowym zaangażowaniem PKO Banku Polskiego. W Małopolsce jest to jeszcze m.in. budowa sieci wodociągowych w Andrychowie i Skawinie. Na Warmii i Mazurach do ważnych projektów należy rozpoczęta w 2010 roku budowa nowego bloku operacyjnego wraz z Odziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu oraz budowa nowej sortowni śmieci w Morlinach. W Wielkopolsce – modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Poznaniu, budowa Galerii Leszno i MM w Poznaniu oraz Aquaparku w Kaliszu. Z kolei we Wrocławiu projekt realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – „Poprawa jakości i bezpieczeństwa systemu komunikacji publicznej Wrocławia”, obejmujący rozwój infrastruktury tramwajowej poprzez m.in.: budowę nowych i modernizację istniejących torowisk czy zakup nowoczesnych pojazdów tramwajowych. W konsorcjum z BGK Bank sfinansował z kolei m.in. budowę hali widowiskowej Arena Łódź. PKO Bank Polski uczestniczy też w finansowaniu projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej – rewitalizacji Starówki w Zamościu czy budowie obiektów dydaktyczno-naukowych Politechniki Poznańskiej. Poprzez emisję obligacji finansuje też – budowę dróg miejskich oraz stadionu w Puławach, na którym będą mogły odbywać się treningi uczestników Euro 2012. W ostatnim czasie Bank podpisał też umowę na udzielenie dwóch kredytów odnawialnych przeznaczonych na budowę nowoczesnego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Metropolii Bydgosko-Toruńskiej.***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za rok 2010 był najwyższy w całym sektorze i wyniósł 3,3 mld zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.
A to już wiesz?  Garmin przejmuje wiodącego dostawcę usług monitoringu awaryjnego i koordynacji działań ratunkowych
Źródło PKO Bank Polski. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy