Sztandar na Forum

<P ><B >Białowieża, 03 września 2004 r. ? Dzisiaj przed budynkiem dyrekcyjno-muzealnym Białowieskiego Parku Narodowego miała miejsce uroczystość wręczenia i poświęcenia sztandaru Białowieskiego Park Narodowego. Sztandar ufundowało Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu ?Puszcza Białowieska?. Uroczystości towarzyszyły obrady I Białowieskiego Forum Samorządowego.<B > <P >Sztandar Białowieskiego Parku Narodowego przekazał Józefowi Popielowi, Dyrektorowi Parku, Włodzimierz Pietroczuk, Starosta Hajnowski i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu ?Puszcza Białowieska?. Aktu poświęcenia sztandaru dopełnili przedstawiciele Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, w obecności proboszczów parafii katolickiej i prawosławnej. W uroczystościach wzięli także udział przedstawiciele gminnych, powiatowych i wojewódzkich organów samorządowych, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Gospodarki i Ekofunduszu, Marki Żubr - sponsora Roku Żubra oraz współorganizatora i sponsora obchodów Roku Żubra - Banku Pekao SA. Obecni byli również sponsorzy samego sztandaru oraz mieszkańcy Białowieży i okolicznych miejscowości. <P >Podczas uroczystosci Anna Gierasimiuk i Andrzej Karczewski, w imieniu pracowników BPN, uroczyście ślubowali m.in. ?[...]<I > chronić świat przyrody, wszystkie żyjące w Białowieskim Parku Narodowym rośliny, grzyby i zwierzęta; strzec dobrego imienia parku, pozyskiwać dla niego zwolenników i przyjaciół; rzetelnie i z godnością wypełniać obowiązki zawodowe; chronić i bronić nasz sztandar, symbol naszej jedności i oddania się służbie dla naszej Ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej.? <P >Białowieski Park Narodowy będzie drugim, po Biebrzańskim, parkiem który może pochwalić się własnym sztandarem. Sztandar zaprojektował białowieski artysta plastyk Lech Z. Nowicki. Na jego awersie wykonanym z zielonego płótna, w części centralnej widnieje fotografia dwóch pierwszych żubrów przywiezionych do Puszczy Białowieskiej w 1929 roku. Nad nimi po łuku umieszczony jest napis Białowieski Park Narodowy, pod nim data 1921 (rok utworzenia parku). Na awersie umieszczono również znaki przynależności Białowieskiego Parku Narodowego do Światowego Dziedzictwa Ludzkości i sieci Rezerwatów Biosfery oraz motto: ?Służbie Przyrody i Człowieka?. Na rewersie sztandaru znalazł się wizerunek piastowskiego orła. <P >Realizację projektu sztandaru powierzono rękodzielnikom przedsiębiorstwa Kramex z Suwałk ?ekspertów w zakresie szycia sztandarów, których prace trafiły już m.in. do Jan Pawła II, prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i wielu innych urzędów i instytucji. <P >Po uroczystościach przekazania sztandaru odbyło się I Białowieskie Forum Samorządowe. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 12 jednostek Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu ?Puszcza Białowieska? (wójtowie, przewodniczący Rady), Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski, przedstawiciele Białowieskiego Parku Narodowego, przedstawiciele 3 nadleśnictw LKP ?Puszcza Białowieska?, przedstawiciele RDLP Białystok, członkowie Rady Naukowej BPN, przedstawiciel Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska, przedstawiciele NP ?Bieławieżskaja Puszcza?, samorządów z Białorusi (RKW Kamieniec, Prużany, Swisłocz), oraz organizacji pozarządowych. <P >W czasie obrad uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji Józefa Popiela, Dyrektora BPN omawiającej wkład Białowieskiego Parku Narodowego w rozwój regionu Puszczy Białowieskiej, zaś Przewodniczący Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu ?Puszcza Białowieska? Włodzimierz Pietroczuk w swoim wystąpieniu zaprezentował samą Puszczę Białowieską jako jeden z czynników rozwoju regionu. Zgromadzeni goście zapoznali się także z programem ?Żubr?, którego założenia omówił podczas obrad Jan Marek Wójcik, Dyrektor Zakładu Badania Ssaków PAN. Spotkanie było forum wymiany doświadczeń przedstawicieli poszczególnych gmin, pozwoliło na identyfikację najważniejszych problemów oraz sformułowanie wspólnych priorytetów. Forum zakończyła, podjęta przez jednostki puszczańskie i samorządy regionu, deklaracja ścisłej współpracy przy realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach zrównoważonego rozwoju regionu. <P >---------------------------------------------- <P ><B >Białowieski Park Narodowy ? najstarszy park narodowy w Polsce; założony w 1947 roku obejmuje część Puszczy Białowieskiej z drzewostanem pierwotnym. Charakteryzuje się bogatą fauną (żubr, łoś, ryś, gronostaj, jeleń) Puszcza Białowieska jest ostatnim naturalnym kompleksem lasu nizinnego. Jego perłą jest Obszar Ochrony Ścisłej BPN, gdzie od tysięcy lat nieprzerwanie przebiegają spontaniczne procesy naturalne, niezakłócone ingerencją człowieka. Rangę Białowieskiego Parku Narodowego podkreśla uznanie go przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery, wpisanie na listę Dziedzictwa Światowego, a w ostatnim czasie przyznanie Dyplomu Europy. <P >  <P ><B >Bank Polska Kasa Opieki SA  obchodzi w tym roku 75-lecie istnienia. Równolegle Bank z żubrem w logo zaangażował się w obchody 75 rocznicy rozpoczęcia prac nad restytucją żubra w Puszczy Białowieskiej. Oprócz wsparcia obchodów Roku Żubra, Bank pomaga BPN w utrzymaniu największego w Polsce, białowieskiego stada ponad 350 żubrów, żyjących na wolności. Bank Pekao S.A. od lat jest też opiekunem żubrów żyjących w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Za zasługi w ochronie żubrów spółka została uhonorowana tytułem ?Opiekuna białowieskich żubrów? oraz medalem ?Przyjaciel Żubra?. Bank Pekao SA jest największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem kapitałów własnych i drugą co do wielkości firmą notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Posiada 800 oddziałów, 1182 bankomatów własnych i 450 Euronetu. Jest liderem w dziedzinie obsługi rachunków bankowych przez Internet ? ponad 900 tys. klientów ma dostęp do swoich pieniędzy za pośrednictwem usługi Pekao24. W przyszłym roku z tej usługi będą mogli korzystać wszyscy posiadacze Eurokont ? 2,1 mln osób.
Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl
Authors
Top