Technologia

PZU i Stowarzyszenie SIEMACHA dbają o bezpieczeństwo dzieci

PZU, w ramach działań mających na celu zapobieganie wypadkom wśród młodych ludzi, przekazał na rzecz Stowarzyszenia SIEMACHA 250 000 złotych. Środki zostaną przeznaczone na realizację programu prewencyjnego dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu Stowarzyszenie SIEMACHA przeprowadzi zajęcia i warsztaty poświęcone zachowaniu bezpieczeństwa na drodze, w szkole oraz w domu. Umowę podpisano 13 czerwca.Program prewencyjnyŚrodki przekazne przez PZU zostaną przeznaczone na sfinansowanie wyjazdów dla wychowanków Siemachy do Młodzieżowego Ośrodka Rozwoju Społecznego DEMOS w Odporyszowie oraz całoroczny kurs nauki jazdy konnej.„W ramach działań edukacyjnych zaplanowano – między innymi – wprowadzenie do kanonu zajęć stałej ścieżki prewencyjnej. Tematyka zajęć skoncentrowana będzie na różnych aspektach zachowania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu, podczas uprawiania sportów, turystyki, zabawy w wodzie i w wielu innych sytuacjach. Prelekcje będą miały charakter praktyczny” – powiedział Jarosław Skalik, Dyrektor Oddziału Regionalnego PZU SA w Krakowie.„Po wstępie teoretycznym dzieci
PZU, w ramach działań mających na celu zapobieganie wypadkom wśród młodych ludzi, przekazał na rzecz Stowarzyszenia SIEMACHA 250 000 złotych. Środki zostaną przeznaczone na realizację programu prewencyjnego dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu Stowarzyszenie SIEMACHA przeprowadzi zajęcia i warsztaty poświęcone zachowaniu bezpieczeństwa na drodze, w szkole oraz w domu. Umowę podpisano 13 czerwca.Program prewencyjnyŚrodki przekazne przez PZU zostaną przeznaczone na sfinansowanie wyjazdów dla wychowanków Siemachy do Młodzieżowego Ośrodka Rozwoju Społecznego DEMOS w Odporyszowie oraz całoroczny kurs nauki jazdy konnej.„W ramach działań edukacyjnych zaplanowano – między innymi – wprowadzenie do kanonu zajęć stałej ścieżki prewencyjnej. Tematyka zajęć skoncentrowana będzie na różnych aspektach zachowania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu, podczas uprawiania sportów, turystyki, zabawy w wodzie i w wielu innych sytuacjach. Prelekcje będą miały charakter praktyczny” – powiedział Jarosław Skalik, Dyrektor Oddziału Regionalnego PZU SA w Krakowie.„Po wstępie teoretycznym dzieci będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych organizowanych w różnych formach, w tym na przykład scenek sytuacyjnych i zabaw zadaniowych, w których utrwalane zostaną schematy postępowania w konkretnych sytuacjach. Podczas realizacji warsztatów zakłada się dostosowanie ich poziomu do grupy wiekowej uczestników wyjazdu.” – dodał ks. Andrzej Augustyński CM, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia SIEMACHA.Tematyka prowadzonych zajęć będzie obejmować takie – miedzy innymi – zagadnienia, jak: zasady poruszania się na drodze, bezpieczna jazda rowerem, prawidłowe warunki nauki, rozpoznanie nietypowej sytuacji, umiejętność współpracy w sytuacjach kryzysowych, rola lidera w sytuacji zagrożenia, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy, reguły związane z pobytem w górach, nad wodą, itp.PZUŚwiadome odpowiedzialnej roli, jaką pełni w Polsce, PZU od wielu już lat prowadzi własne dedykowane programy społeczne, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz nakłanianie do bezpiecznych zachowań. Firma współpracuje z całym spektrum instytucji i organizacji, oddając do ich dyspozycji swoje kwalifikacje, pasję i doświadczenie.
A to już wiesz?  PZU w gronie najlepszych pracodawców w Polsce
Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej towarzystwa ubezpieczeniowe mogą z części własnych dochodów tworzyć tzw. fundusz prewencyjny, z którego środki przeznaczane są przede wszystkim na likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz ochronę ich mienia. Grupa PZU, jako jedna z niewielu firm ubezpieczeniowych, utworzyła taki fundusz.Programy podnoszące bezpieczeństwo stanowią jeden z 4 filarów działalności społecznej PZU – obok wsparcia działań z zakresu ochrony zdrowia, inwestowania w młode talenty oraz ochrony polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Skala zaangażowania finansowego PZU w działania prewencyjne czyni z firmy niezaprzeczalnego lidera na polskim rynku ubezpieczeniowym. Każdego roku PZU przeznacza bowiem kilkadziesiąt milionów złotych na działalność prewencyjną, wspierając Policję, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, GOPR i TOPR, Mazurskie i Suwalskie WOPR, a także m.in. Stowarzyszenie „Misie Ratują Dzieci” oraz finansując kampanie społeczne propagujące bezpieczeństwo na drogach. Problem wypadków drogowych i zwalczania ich negatywnych społecznych skutków od lat zajmuje szczególnie istotne miejsce w działalności społecznej PZU.Więcej informacji: www.pzu.plStowarzyszenie SIEMACHAStowarzyszenie SIEMACHA jest organizacją pożytku publicznego łączącą tradycję z nowoczesnością. Rozwija działalność w oparciu o model przedsiębiorczości społecznej. Stowarzyszenie prowadzi sieć 24 specjalistycznych placówek, z których korzysta ponad 2 000 dzieci dziennie. Są wśród nich dzienne i całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki poradnictwa i terapii, centra sportowe. Działa między innymi w Krakowie, Tarnowie, Kielcach i Wrocławiu. Przygotowuje się do rozpoczęcia działalności w Rzeszowie, Bielsku Białej, Nowym Sączu, Tychach, Poznaniu i Wieliczce. Stowarzyszenie SIEMACHA od blisko trzech lat jest operatorem Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie.
  • działa nieprzerwanie od 18 lat
  • prowadzi 24 specjalistyczne placówki dla dzieci i młodzieży
  • rozwija działalność na terenie 5 województw
  • wspiera każdego dnia 2 000 dzieci
  • organizuje zajęcia sportowe dla 25 000 dzieci miesięcznie
  • zatrudnia ponad 300 starannie wykształconych osób
Więcej informacji: www.siemacha.org.pl oraz www.facebook.com/siemacha
Źródło Grupa PZU. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy