Technologia

Pracownicy Grupy Energa niosą pomoc

713 600 złotych dla organizacji zajmujących się działalnością charytatywną to bilans III edycji akcji „Pomagaj z ENERGĄ”. Już po raz trzeci pracownicy spółek należących do Grupy ENERGA decydowali, do kogo trafią pieniądze i ile ich będzie.Akcja jest prowadzona przez Fundację ENERGA od trzech lat i obejmuje swoim zasięgiem ponad jedną czwartą Polski. Jej celem jest wsparcie finansowe organizacji pożytku publicznego, które w ocenie pracowników najbardziej takiego wsparcia potrzebują.  Pracownicy Grupy – 12 000 osób na co dzień żyjących i pracujących na terenie kilku województw północno-środkowej Polski – są bezcennym źródłem informacji dla władz Fundacji. Z bliska dostrzegają lokalne problemy społeczne i chętnie integrują się wokół ich rozwiązywania. Na podstawie wiedzy i rekomendacji pracowników powstaje lista 100 organizacji. Następnie każdy zatrudniony w Grupie ENERGA  może z tej listy wskazać jedną placówkę, której najbardziej chciałby pomóc. W tym roku w akcji wzięło udział ponad siedem tysięcy pracowników. Ich liczba wyznaczyła

713 600 złotych dla organizacji zajmujących się działalnością charytatywną to bilans III edycji akcji „Pomagaj z ENERGĄ”. Już po raz trzeci pracownicy spółek należących do Grupy ENERGA decydowali, do kogo trafią pieniądze i ile ich będzie.

Akcja jest prowadzona przez Fundację ENERGA od trzech lat i obejmuje swoim zasięgiem ponad jedną czwartą Polski. Jej celem jest wsparcie finansowe organizacji pożytku publicznego, które w ocenie pracowników najbardziej takiego wsparcia potrzebują.  

Pracownicy Grupy – 12 000 osób na co dzień żyjących i pracujących na terenie kilku województw północno-środkowej Polski – są bezcennym źródłem informacji dla władz Fundacji. Z bliska dostrzegają lokalne problemy społeczne i chętnie integrują się wokół ich rozwiązywania. Na podstawie wiedzy i rekomendacji pracowników powstaje lista 100 organizacji. Następnie każdy zatrudniony w Grupie ENERGA  może z tej listy wskazać jedną placówkę, której najbardziej chciałby pomóc.

 W tym roku w akcji wzięło udział ponad siedem tysięcy pracowników. Ich liczba wyznaczyła wysokość przekazywanej kwoty. Tak jak w poprzednich edycjach każdy z pracowników dysponował jednym głosem o wartości 100 złotych. Po podliczeniu głosów wiadomo było, komu i ile pieniędzy przekazać.

 - Widzę, jak z każdym rokiem rośnie zaangażowanie pracowników w tę akcję. Udało nam się pozyskać ambasadorów w poszczególnych spółkach Grupy, którzy informują o akcji i namawiają do udziału w niej swoich kolegów. Dlatego sukces tego programu należy do pracowników Grupy, dzięki którym  docieramy do konkretnych organizacji. Warta podkreślenia jest także niezwykle przejrzysta forma dystrybucji środków, która zachęca pracowników do oddawania głosów. Mają pewność, że pomoc trafi tam, gdzie ich zdaniem jest najbardziej potrzebna – mówi Anna Gidzielska, prezes Fundacji.

Uzyskane dzięki akcji „Pomagaj z ENERGĄ” pieniądze, których całkowita kwota wyniosła 713 600 złotych, zostaną przekazane do organizacji pożytku publicznego na obszarze działania Grupy ENERGA, a także do 8 organizacji na terenie pozostałej części kraju. Pomoc otrzymają m.in. domy dziecka, hospicja, organizacje pomagające młodzieży, osobom chorym oraz niepełnosprawnym.

A to już wiesz?  Praca dla niskokwalifikowanych - Wnioski z obliczeń na podstawie BAEL z 2002 roku (dane średnioroczne)

Środki finansowe trafią do:

Regionu elbląskiego – 45 400 zł do 4 organizacji

Regionu gdańskiego – 80 800 zł do 16 organizacji

Regionu kaliskiego – 91 900 zł do 13 organizacji

Regionu koszalińskiego – 53 300 zł do 8 organizacji

Regionu olsztyńskiego – 41 300 zł do 6 organizacji

Regionu płockiego – 83 800 zł do 15 organizacji

Regionu słupskiego – 24 400 zł do 6 organizacji

Regionu toruńskiego – 54 200 zł do 8 organizacji

Ostrołęki – 57 500 zł do 5 organizacji

Poza obszar działania Grupy ENERGA – 181 000 zł do 8 organizacji

W trakcie dwóch ostatnich lat Fundacja obdarowała 156 organizacji pożytku publicznego łączną kwotą 1 786 400 zł. Pomoc przekazana w tym roku zwiększy tę sumę do okrągłych 2 500 000 zł, a liczba obdarowanych instytucji wzrośnie do 184.

Źródło Grupa ENERGA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy