Wiadomości branżowe

Pierwsza nagroda im. Lecha Wałęsy z udziałem Banku Pekao SA

Tegoroczna i pierwsza Nagroda imienia Lecha Wałęsy przyznana została przez Kapitułę w składzie:Lech Wałęsa, b. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Vaclav Havel, b. Prezydent Czechosłowacji i Republiki Czeskiej, Stanisław Szuszkiewicz, b. Przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi, Jan Krzysztof Bielecki, b. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Bernard Kouchner, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej, Władysław Bartoszewski, b. Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodną decyzją Kapituły w roku 2008 Nagroda Lecha Wałęsy przyznana została w uznaniu osobistych zasług na rzecz dialogu między-religijnego, promocji tolerancji i wzajemnego zrozumienia kultur i cywilizacji, a także pokoju i współpracy międzynarodowej oraz szeroko zakrojonej działalności dobroczynnej, Jego Królewskiej Mości Strażnikowi Dwóch Świętych Meczetów Królowi Abdullahowi Bin Abdulazizowi Al Saudowi. Ceremonia wręczenia Nagrody Lecha Wałęsy odbyła się w Gdańsku, podczas obrad konferencji „Solidarność dla Przyszłości”, dn. 6 grudnia br. w gmachu Filharmonii Bałtyckiej. W imieniu Laureata, Nagrodę

Tegoroczna i pierwsza Nagroda imienia Lecha Wałęsy przyznana została przez Kapitułę w składzie:

Lech Wałęsa, b. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Vaclav Havel, b. Prezydent Czechosłowacji i Republiki Czeskiej, Stanisław Szuszkiewicz, b. Przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi, Jan Krzysztof Bielecki, b. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Bernard Kouchner, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej, Władysław Bartoszewski, b. Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodną decyzją Kapituły w roku 2008 Nagroda Lecha Wałęsy przyznana została w uznaniu osobistych zasług na rzecz dialogu między-religijnego, promocji tolerancji i wzajemnego zrozumienia kultur i cywilizacji, a także pokoju i współpracy międzynarodowej oraz szeroko zakrojonej działalności dobroczynnej, Jego Królewskiej Mości Strażnikowi Dwóch Świętych Meczetów Królowi Abdullahowi Bin Abdulazizowi Al Saudowi. 

Ceremonia wręczenia Nagrody Lecha Wałęsy odbyła się w Gdańsku, podczas obrad konferencji ?Solidarność dla Przyszłości?, dn. 6 grudnia br. w gmachu Filharmonii Bałtyckiej. W imieniu Laureata, Nagrodę odebrał jego syn Jego Królewska Wysokość Książę Abdulaziz Bin Abdullah Al Saud. 

W kolejnych latach uroczystość wręczenia Nagrody Lecha Wałęsy planowana jest w dniu 29 września. Na Nagrodę składa się Ozdobna Plakieta, dyplom oraz czek opiewający na sumę 100.000 euro, z przeznaczeniem na wsparcie działalności Laureata. Nagroda Lecha Wałęsy ustanowiona jest w imieniu Lecha Wałęsy przez Fundację Instytut Lecha Wałęsy. Wyłącznym Partnerem Fundacji w realizacji ww. projektu jest Bank Pekao SA.

Dodatkowych informacji udziela Robert Moreń, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, tel. kom. (+48) 607 365 289.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Cała prawda o otwieramy.pl ? oficjalne oświadczenie

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy