Finanse

Nie taki faktoring trudny, jaki się wydaje

Nie taki faktoring trudny, jaki się wydaje
Warszawa, 23.08.2018 r. Rynek faktoringu w Polsce rozwija się dynamicznie i zyskuje coraz większe uznanie wśród przedsiębiorców. Z tego narzędzia finansowania biznesu korzysta prawie co

Warszawa, 23.08.2018 r.

Rynek faktoringu w Polsce rozwija się dynamicznie i zyskuje coraz większe uznanie wśród przedsiębiorców. Z tego narzędzia finansowania biznesu korzysta prawie co dziesiąta firma – wynika z 15. fali badania Bibby MSP Index. Według danych Polskiego Związku Faktorów rynek faktoringu w pierwszym półroczu 2018 r. osiągnął obroty w wysokości 109,5 mld zł., aż o 27,5 proc. wyższe niż przed rokiem. Spowodowane jest to m.in. wzrostem gospodarczym Polski, który wiąże się m.in. z przyrostem zatrudnienia, rosnącymi płacami oraz pozytywnymi nastrojami wśród konsumentów. Komu dedykowany jest faktoring?
Współcześnie usługi faktoringowe są łatwiej dostępne dla przedsiębiorców niż jeszcze kilka lat temu. Firmy je oferujące dopasowały się do różnych modeli funkcjonowania organizacji, które poszukują elastycznych form finansowania. Według 15. fali badania Bibby MSP Index, aż 88,9 proc. przedstawicieli sektora MŚP zdeklarowało, że pojęcie faktoringu jest im znane.
Faktoring jest sposobem na pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności. Nie jest jednak formą kredytu. Na jego siłę składa się przede wszystkim wysoka skuteczność w rozwiązywaniu codziennych problemów przedsiębiorców np. z płynnością finansową, która jest jednym z warunków pomyślnego rozwoju każdej organizacji. Faktoring dostosowuje się do potrzeb wciąż zmieniającego się rynku oraz oczekiwań przedsiębiorców. Świadomość korzyści jakie dają te usługi wzrasta – podkreśla Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services.
Istnieje wiele rodzajów faktoringu. Podstawowym kryterium podziału jest ulokowanie ryzyka niewypłacalności dłużnika. Faktoring pełny (właściwy, bez regresu, z przejęciem ryzyka) to rozwiązanie dla firm, które planują rozpocząć współpracę z nowymi kontrahentami oraz organizacji dynamicznie rozwijających swoją działalność. Decydując się na faktoring pełny przedsiębiorca pozbywa się pełnego ryzyka niewypłacalności dłużnika, przejmuje je faktor. Jego zabezpieczeniem jest polisa ubezpieczeniowa. Zawrzeć może ją firma faktoringowa, której właściciel firmy powierza należności. W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada już ubezpieczenie również może ono stanowić formę zabezpieczenia.
Z kolei faktoring niepełny (niewłaściwy, z regresem) jest korzystnym rozwiązaniem dla firm, które dobrze znają rynki zbytu swoich towarów i usług, przez co mogą pozwolić sobie na zachowanie części ryzyka. Ta forma finansowania sprawdzi się także, jeśli dana organizacja współpracuje z już gronem stałych i sprawdzonych kontrahentów. Faktoring niepełny polega na cesji wierzytelności czyli przeniesieniu wierzytelności na firmę faktoringową. Jest to również rodzaj wsparcia finansowego działalności na podstawie faktur, ale w tym przypadku przedsiębiorca nie pozbywa się ryzyka niewypłacalności swoich klientów. Bierze on tym samym na siebie odpowiedzialność za wykup należności niemożliwych do spłaty przez kontrahentów (następuje tzw. zwrotny przelew wierzytelności).
Rodzaje faktoringu można wyodrębnić również biorąc pod uwagę miejsce działalności podmiotów biorących udział w transakcji. Wyróżniamy faktoring krajowy i ekspertowy. Ten pierwszy idealnie sprawdzi się w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce oraz oferujących swoje towary i usługi klientom także zarejestrowanym w naszym kraju. Według danych Polskiego Związku Faktorów najpopularniejszą formą faktoringu jest właśnie faktoring krajowy pełny. Wartość jego obrotu w II kwartale br. wyniosła ponad 44,4 mld. zł., a krajowego niepełnego ponad 30,8 mld. zł. Faktoring eksportowy natomiast dedykowany jest przede wszystkim krajowym przedsiębiorcom prowadzącym działalność eksportową. Analogicznie wartość jego obrotu wyniosła ponad 10,1 mld. zł (faktoring pełny) i prawie 8 mld. zł (faktoring niepełny).
Wybór właściwej dla danej organizacji formy wsparcia finansowego jest dużym wyzwaniem. Związane jest to m.in. z tym, że na rynku dostępnych jest wiele zróżnicowanych rozwiązań. Faktoring na ich tle wyróżnia się elastycznością i indywidualnym podejściem do każdego biznesu. Warto przed rozpoczęciem współpracy z firmą faktoringową sprawdzić dostępne oferty oraz zapoznać się z opiniami firm, które już skorzystały z usług danego faktora – dodaje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services.

A to już wiesz?  Czego jeszcze nie wiesz o faktoringu?

Bibby Financial Services (BFS) jest niezależnym partnerem finansowym, którego wybrało ponad 10 000 firm na całym świecie. Dzięki ponad 40 oddziałom w 14 krajach obejmujących Azję, Europę i Amerykę Północną, BFS oferuje wyspecjalizowane i elastyczne usługi walutowe, finansowanie handlu, aktywów i kapitału obrotowego, pomagając firmom rozwijać się na rynku rodzimych oraz międzynarodowym.
Założona w 1982 roku firma BFS jest częścią grupy Bibby Line Group (BLG), zróżnicowanej i perspektywicznej firmy rodzinnej, oferującej indywidualne i elastyczne rozwiązania dla klientów od ponad 200 lat.
W Polsce firma zajmuje się finansowaniem rozwoju biznesu z sektora MŚP. Bibby Financial Services jest obecne od 2002 roku i posiada oddziały w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, ale swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Bibby jest członkiem Polskiego Związku Faktorów oraz największego międzynarodowego zrzeszenia faktorów Factors Chain International.
Aby dowiedzieć się więcej o Bibby Financial Services, odwiedź: www.bibbyfinancialservices.pl.
Bibby Line Group to firma o wartości 1,2 miliarda funtów, działająca w ponad 20 krajach. BLF zatrudnia ponad 4500 osób
w branżach takich jak handel detaliczny, usługi finansowe, dystrybucja, spedycja, działalność morska i wynajem urządzeń
i obiektów. Grupa Bibby Line rozpoczęła działalność w 1807 roku i jest jedną z najdłużej działających rodzinnych firm
w Wielkiej Brytanii. Aby dowiedzieć się więcej o firmie Bibby Line Group, odwiedź: www.bibbylinegroup.co.uk.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy