Technologia

IP Box w IT, czyli kto w praktyce może korzystać z obniżonych stawek PIT i CIT

IP Box w IT, czyli kto w praktyce może korzystać z obniżonych stawek PIT i CIT
IP Box w IT, czyli kto w praktyce może korzystać z obniżonych stawek PIT i CIT 2019-11-07 Choć ulga podatkowa IP BOX obowiązuje już od

IP Box w IT, czyli kto w praktyce może korzystać z obniżonych stawek PIT i CIT

2019-11-07

Choć ulga podatkowa IP BOX obowiązuje już od prawie roku nadal nie do końca wiadomo, jak z niej skorzystać. Obniżona stawka PIT i CIT okazuje się problematyczna dla branży IT, która jak donosi Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, w Polsce wyspecjalizowała się w segmencie elektroniki konsumenckiej, produkcji oprogramowania na zamówienie, grach elektronicznych i rozwiązaniach mobilnych. Co w świetle prawa oznacza program komputerowy, oprogramowanie czy gra PC i kto w rzeczywistości jest uprawniony do korzystania z ulgi, wyjaśnia dr Joanna Uchańska, Partner Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Nowelizacje ustaw o PIT i CIT

IP Box ma wspierać innowacyjnych przedsiębiorców poprzez danie im możliwości skorzystania z obniżonej 5% stawki PIT i CIT. Odnosi się ona do dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej to niezbędny element, aby móc skorzystać z ulgi. Mogą się o nią ubiegać twórcy, jak również osoby, które są współwłaścicielami lub też posiadaczami praw do korzystania z własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej.

W prawie autorskim nie sposób odnaleźć legalnej definicji programu komputerowego, oprogramowania, aplikacji czy gry komputerowej. Próżno szukać jej również w Dyrektywie 2009/24/WE w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych. Brak precyzji w tej kwestii podyktowany jest postępem technicznym w obszarze informatyki oraz matematyki. Prawo nie jest w stanie konstruować nowych, kolejno bardziej aktualnych definicji nadążających za rozwojem świata IT.
dr Joanna Uchańska, Partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Programy komputerowe a stosowanie IP BOX

Z raportu PMR wynika, że w Polsce działa około 400 firm produkujących gry. Jest to niewątpliwie jedna z najbardziej rozwiniętych pod względem innowacyjności branż w polskiej gospodarce. Czy przychody czerpane z praw posiadania wartości intelektualnej, którą wytwarzają, mogą być objęte ulgą IP Box? Zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych program komputerowy podlega tym samym zasadom ochrony jak utwór literacki (z pewnymi włączeniami właściwymi dla samych programów komputerowych).

A to już wiesz?  Allegro da Ci Pracę

Należy pamiętać, że aby uzyskać status przedmiotu prawa autorskiego niezbędne jest wykazanie działań twórczych, które mają indywidualny charakter. W praktyce ochrona dotyczy kodu źródłowego wytworzonego, rozwiniętego lub ulepszonego przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Niemniej, gra komputerowa, podobnie jak utwory audiowizualne, tworzona jest do korzystania jako odrębna całość i choćby z tego powodu może być oceniana jako jeden, jednolity utwór. Co ważne, działania twórcze realizowane w trakcie procesu powstawania gry komputerowej polegają między innymi na odpowiednim zestawieniu, dopasowaniu i wzajemnym zgraniu wszystkich elementów składających się na program komputerowy, grę czy aplikację, tak, aby finalnie uzyskać określony i zamierzony przez grono twórców efekt w postaci jednego produktu.
dr Joanna Uchańska, Partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Zdarza się jednak, że różnicuje się status różnych komponentów programu komputerowego, gry czy aplikacji. W ten sposób wskazuje się, że trzeba oddzielić warstwę programu, zwaną silnikiem opartą na pracy jedynie informatyków, od takich komponentów jak muzyka czy grafika, które podlegają ochronie jako utwory, ale nie jako programy komputerowe.

To czy jednak zakwalifikujemy dany utwór jako program komputerowy jest decydujące dla skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku tj. IP Box-a. W przypadku gier czy aplikacji istnieją spore wątpliwości, które z kosztów lub dochodów mogą być rozliczane według omawianej stawki. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w istocie oprogramowanie jest nierozerwalną częścią sprzedawanych produktów (w szczególności gier komputerowych czy innych aplikacji).

Można próbować mówić o specyficznym stopieniu/zespoleniu/integracji, w ramach pojęcia oprogramowania czy gry komputerowej, takich elementów jak: kod źródłowy, kod wynikowy, instrukcje, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych i dialogowych, a także interfejs. Po przeanalizowaniu dostępnych na rynku produktów, ale także orzecznictwa, można wysnuć tezę, że interfejs (także graficzny czy muzyczny) w rzeczywistości „odbija” to, co wynika z kodu źródłowego.
dr Joanna Uchańska, Partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

A to już wiesz?  Wspieraj Fundację All For Planet i zmieniaj rzeczy na lepsze

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy funkcjonuje od 25 lat. Koncentruje się na obsłudze dużego biznesu. Specjalizuje się w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych – najliczniejszą grupę Klientów stanowią wiodące zagraniczne koncerny. Na polskim i europejskim rynku kancelaria znana jest z realizacji dużych i skomplikowanych projektów oraz transakcji. Usługi prawne obejmują wszystkie obszary prowadzenia działalności gospodarczej. Dominującymi specjalizacjami są: proces, prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia, własność intelektualna, life science and healthcare, obsługa rynków wschodnich.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy