Wiadomości branżowe

Innowacyjne firmy nie boją się kryzysu

Większość polskich firm innowacyjnych widzi realny pozytywny wpływ wprowadzonych innowacji na ich sytuację w okresie spowolnienia gospodarczego- wynika z sondażu, jaki w połowie 2009 r. przeprowadziły wspólnie Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz BRE Bank. Szczegółowe wyniki badania zostały przedstawione podczas konferencji, która odbyła się 17 listopada br. w Warszawie.Wyniki sondażu pokazują, że firm zainteresowanych innowacjami ubywa (w latach 2006-2008 innowacje procesowe i produktowe wprowadziło 21,3 proc. firm podczas, gdy w latach 2004-2006 było to 23,2 proc.), chociaż w 2008 r. przedsiębiorstwa zainwestowały w innowacje procesowe i produktowe 38,2 mld zł, czyli o 46 proc. więcej niż w 2006 r. W tym samym czasie wzrosła również wartość nakładów na te innowacje przypadająca na jedno przedsiębiorstwo (średnio do 4,6 mln zł).Eksperci szacują, że obecne osłabienie gospodarcze zapewne nie pomoże zwiększyć skłonności do innowacji, chociaż sami przedsiębiorcy (ponad 80 proc. spośród firm innowacyjnych) widzą ich pozytywne efekty na kondycję swoich firm. „Pamiętajmy, że inwestycje w innowacje realizowane były
Większość polskich firm innowacyjnych widzi realny pozytywny wpływ wprowadzonych innowacji na ich sytuację w okresie spowolnienia gospodarczego- wynika z sondażu, jaki w połowie 2009 r. przeprowadziły wspólnie Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz BRE Bank. Szczegółowe wyniki badania zostały przedstawione podczas konferencji, która odbyła się 17 listopada br. w Warszawie.

Wyniki sondażu pokazują, że firm zainteresowanych innowacjami ubywa (w latach 2006-2008 innowacje procesowe i produktowe wprowadziło 21,3 proc. firm podczas, gdy w latach 2004-2006 było to 23,2 proc.), chociaż w 2008 r. przedsiębiorstwa zainwestowały w innowacje procesowe i produktowe 38,2 mld zł, czyli o 46 proc. więcej niż w 2006 r. W tym samym czasie wzrosła również wartość nakładów na te innowacje przypadająca na jedno przedsiębiorstwo (średnio do 4,6 mln zł).Eksperci szacują, że obecne osłabienie gospodarcze zapewne nie pomoże zwiększyć skłonności do innowacji, chociaż sami przedsiębiorcy (ponad 80 proc. spośród firm innowacyjnych) widzą ich pozytywne efekty na kondycję swoich firm.

Pamiętajmy, że inwestycje w innowacje realizowane były w okresie, w którym, zarówno polska, jak i światowa gospodarka były w doskonałej formie i nic nawet nie zapowiadało nadchodzącego kryzysu”- mówi Przemysław Gdański, członek zarządu BRE Banku ds. bankowości korporacyjnej.Przedsiębiorcy, zakładając dalszy wzrost rynku, inwestowali w innowacje, dynamicznie rozwijając biznes, zatrudniając specjalistów i zwiększając sprzedaż, w tym również na eksport. Kryzys znacznie zmodyfikował te plany, jednak, patrząc na wyniki sondażu, większość wprowadzonych innowacji okazała się wartością dodaną. I to niezależnie od wielkości firmy”- dodaje ekspert BRE Banku.

Dzięki inwestycjom w innowacje polskie firmy zwiększyły swoja pozycję konkurencyjną (61 proc.) i poprawiły jakość produktów i usług (41 proc.). Innowacyjne firmy odnotowują również znacznie lepsze wyniki sprzedażowe. W pierwszej połowie 2009 r. przeciętnie 17 proc. wszystkich firm odnotowało wzrost przychodów ze sprzedaży (rok do roku), natomiast wśród firm innowacyjnych przedsiębiorstw tych było aż 48 proc.

Sondaż był jednym z elementów Badania nad Innowacyjnością Polskiej Gospodarki- Kamerton Innowacyjności, projektu, który prowadzą wspólnie BRE Bank, PKPP Lewiatan przy wsparciu firmy Dun&Bradstreet. Jego celem jest porównywanie innowacyjności krajowych firm oraz promocja wyróżniających się w tym obszarze przedsiębiorstw. Kolejna edycja badania ruszy wiosną 2010 r.
Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Czasem warto zadzwonić

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy