Technologia

Ericsson i UNICEF inicjują globalne partnerstwo na rzecz zapewnienia szkołom połączenia internetowego

Ericsson i UNICEF inicjują globalne partnerstwo na rzecz zapewnienia szkołom połączenia internetowego
INFORMACJA PRASOWA 26 sierpnia 2020 Ericsson i UNICEF inicjują globalne partnerstwo na rzecz zapewnienia szkołom połączenia internetowego Trzyletnia inicjatywa, mająca na celu zidentyfikowanie luk w

INFORMACJA PRASOWA
26 sierpnia 2020
Ericsson i UNICEF inicjują globalne partnerstwo na rzecz zapewnienia szkołom połączenia internetowego

Trzyletnia inicjatywa, mająca na celu zidentyfikowanie luk w dostępie do internetu
w 35 krajach, jest pierwszym kluczowym krokiem na drodze do podłączenia do sieci każdej szkoły na świecie.

Firma Ericsson (NASDAQ: ERIC) i UNICEF ogłosiły dzisiaj strategiczne partnerstwo,
które pomoże w zmapowaniu łączności w szkołach w 35 krajach świata do końca 2023 r.
Jest to pierwszy kluczowy krok w kierunku zapewnienia każdemu dziecku możliwości dostępu do cyfrowego nauczania.
To wspólne przedsięwzięcie jest częścią inicjatywy Giga. Uruchomiona w ubiegłym roku
i prowadzona przez UNICEF oraz Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU),
Giga ma na celu zapewnienie połączenie internetowego w każdej szkole na świecie. Ericsson jest pierwszym partnerem z sektora prywatnego, który zaangażował się w tę inicjatywę i czyni to jako Globalny Partner UNICEF-u na rzecz Mapowania Łączności Szkół.
Według ITU, 360 milionów młodych ludzi nie ma obecnie dostępu do internetu. Skutkuje
to wykluczeniem, mniejszymi środkami na naukę i ograniczonymi możliwościami wykorzystania potencjału dzieci i młodzieży. Lepsza łączność zapewni dostęp do informacji, zwiększy szanse i możliwości, pozwalając pokoleniom dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczyć w kształtowaniu własnej przyszłości.
– Pogłębiające się wykluczenie cyfrowe to jedna z wielu nierówności, które wzmocniła pandemia COVID-19 – powiedziała Charlotte Petri Gornitzka, Deputy Executive Director, Partnerships, UNICEF. – Zamknięcia szkół przy ograniczonych możliwościach zdalnego nauczania lub też zupełnym ich braku, spowodowały znaczne zakłócenie w edukacji dzieci
na całym świecie. Partnerstwo z firmą Ericsson przybliży nas do zapewnienia każdemu dziecku i młodemu człowiekowi dostępu do możliwości uczenia się przy użyciu internetu.
Ericsson będzie wspierać UNICEF finansowo, a także w zakresie inżynierii danych i data science, aby przyspieszyć mapowanie łączności w szkołach. W szczególności Ericsson będzie odpowiadać za gromadzenie, walidację, analizę, monitorowanie i wizualizację danych dotyczących łączności w szkołach w czasie rzeczywistym. W ten sposób uzyskane informacje pomogą rządom i sektorowi prywatnemu w projektowaniu i wdrażaniu cyfrowych rozwiązań, których umożliwią naukę dzieciom i młodzieży.
– Wyjątkowa pozycja firmy Ericsson sprawia, że możemy być kluczowym partnerem
w procesie wypełniania luki cyfrowej. Jest to możliwe dzięki naszej wiedzy technologicznej, globalnej skali działalności, kilkudziesięciu latom doświadczenia nabytego w ramach partnerstw publiczno-prywatnych oraz udowodnionym wynikom w zakresie zapewniania łączności między uczniami a nauczycielami – powiedziała Heather Johnson, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności firmy Ericsson. – Współpraca z partnerami takimi jak UNICEF oraz ITU pomoże przyspieszyć włączanie szkół do sieci i stanowi realny krok na drodze do zlikwidowania wykluczenia cyfrowego.
– ITU wnosi swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie polityki technologicznej do tej niezwykle istotnej inicjatywy podłączenia z internetem każdej szkoły na świecie – powiedziała Doreen Bogdan-Martin, Director ITU Telecommunication Development Bureau. – Jesteśmy podekscytowani tym, że Ericsson dołącza do inicjatywy Giga i pomoże zbudować narzędzia niezbędne do urzeczywistnienia tej idei.
Partnerstwo firmy Ericsson i UNICEF wpisuje się również w założenia inicjatywy globalnego przełomu w dziedzinie łączności cyfrowej „Generation Unlimited”, której celem jest zapewnienie młodym ludziom umiejętności cyfrowych, tak aby mogli w pełni i w znaczący sposób uczestniczyć w gospodarce cyfrowej. Generation Unlimited to globalne wielosektorowe partnerstwo, które ma na celu zaspokojenie pilnej potrzeby zwiększenia możliwości kształcenia, szkolenia i zatrudnienia dla młodych ludzi. Ponadto, partnerstwo UNICEF-Ericsson wspiera najnowszy program działania UNICEF-u w związku z COVID-19,
w którym organizacja wezwała do podjęcia globalnych działań na rzecz utrzymania nauki dzieci, wymagając tym samym priorytetowego potraktowania kwestii dostępu do internetu
na obszarach wiejskich i trudno dostępnych.

A to już wiesz?  Polska woła o ludzi sumienia na Marszu dla Życia i Rodziny

Zobacz aktualnie zmapowane szkoły i obserwuj nasze postępy na stronie https://www.projectconnect.world/. Więcej informacji na temat tej ważnej inicjatywy i sposobów zaangażowania się w nią można znaleźć na stronie www.gigaconnect.org.

Zdjęcie: © UNICEF/UNI232328/Noorani – Dzieci używają tableta i pracują razem w wspieranym przez UNICEF centrum Debate e-Learning Centre w wiosce na obrzeżach Kassali, stolicy stanu Kassala we wschodnim Sudanie.

PODCAST NA TEMAT INICJATYWY:
Wysłuchaj rozmowy z Heather Johnson, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej w Ericsson oraz Charlotte Petri Gornitzka, zastępcą dyrektora wykonawczego ds. partnerstw w UNICEF:

O firmie Ericsson
Firma Ericsson umożliwia podmiotom świadczącym usługi komunikacyjne wykorzystanie pełnych korzyści płynących z łączności. Oferta spółki obejmuje sieci, usługi cyfrowe, usługi zarządzane oraz nowe rodzaje działalności biznesowej. Została opracowana w taki sposób, aby wspierać konsumentów w ich rozwoju cyfrowym, w zwiększaniu ich wydajności oraz w poszukiwaniu nowych strumieni przychodów. Inwestycje firmy Ericsson w innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają miliardom ludzi na całym świecie czerpać korzyści z telefonii oraz mobilnych sieci szerokopasmowych. Akcje spółki Ericsson stanowią części indeksów Nasdaq Stockholm oraz NASDAQ New York. www.ericsson.com
O ITU
Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), promującą innowacje w dziedzinie ICT wraz z 193 państwami członkowskimi oraz członkami sektorowymi, których lista obejmuje niemal 900 firm, uniwersytetów oraz organizacji międzynarodowych i regionalnych. Związek został utworzony ponad 150 lat temu w 1865 r. i jest organem międzyrządowym odpowiedzialnym za koordynowanie wspólnego globalnego wykorzystania widma radiowego, promowanie międzynarodowej współpracy w zakresie przydzielania orbit satelitów, poprawę infrastruktury komunikacyjnej w krajach rozwijających się oraz ustanawianie światowych norm sprzyjających płynnemu połączeniu wielu systemów łączności. Od sieci szerokopasmowych po najnowocześniejsze technologie bezprzewodowe, nawigację lotniczą i morską, radioastronomię, monitorowanie Ziemi w oparciu o badania oceanograficzne i satelitarne, a także połączenia telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internetu i technologii nadawczych – Związek jest zaangażowany w zapewnianie łączności między różnymi miejscami na świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.itu.int.

A to już wiesz?  Nie dla projektu ustawy o czasie pracy kierowców zawodowych

O Generation Unlimited
Generation Unlimited to globalne partnerstwo, którego celem jest przygotowanie młodych ludzi do roli produktywnych i zaangażowanych obywateli. Łączy ona kształcenie i szkolenie dzieci w wieku średnioszkolnym z myślą o zatrudnieniu i przedsiębiorczości, umożliwiając każdej młodej osobie rozwój zawodowy.

O UNICEF
UNICEF działa w najtrudniejszych miejscach na świecie, aby dotrzeć do dzieci znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. W ponad 190 krajach i terytoriach działamy na rzecz wszystkich dzieci we wszystkich miejscach, aby stworzyć lepszy świat dla wszystkich ludzi. Więcej informacji na temat organizacji UNICEF i jej działań na rzecz dzieci można znaleźć na stronie www.unicef.org. Obserwuj nas na Twitterze i Facebooku.

UNICEF nie wspiera żadnych firm, marek, produktów ani usług.

Katarzyna Pąk, Head of Marketing and Communication Ericsson Polska, [email protected]

Sohini Roychowdhury, Communication Specialist, UNICEF Geneva +41 79 533 5264 E-mail: [email protected]
Anna Sandberg, Corporate Communications, UNICEF Sweden, +46 708 25 11 98 E-mail: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy